Припомняме, че за 2017 г. беше отчетено, че броят на безстопанствени кучета в общината в края на годината се е запазил непроменен - 185. Дискусионна е и информацията за осиновените животни - само 8 от приемника в Долна Кремена, за който се грижат доброволците от "Animal help” и цели 30 от станалия печално известен временен приемник в Кален.

По индикатора за изпълнението на дейности по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Мездра, в отчета се посочва, че регистрираните домашни любимци са 133, а безстопанствени кучета са 155, т.е. с 30 по-малко. Това обаче не означава, че взетите мерки наистина са ефективни.

В самия център на града се разхожда женско куче, което има 5 малки кученца. На улица "Георги Кирков” също има женска, която видимо има малки, скрити неизвестно къде. Около блоковете в кв. 101 също има две женски, които крият малките си под терасите.

За разлика от миналата година, през първото шестмесечие на 2018 г. в общинската хазна са постъпили 2 630 лв. от таксата за притежаване на куче и е наложена една глоба в размер 50 лв.

През първото полугодие на тази година в гр. Мездра и в 27-те съставни села на общината са кастрирани общо 18 бездомни кучета - 10 в приемника в Долна Кремена и 3 в приюта в Кален, 2 в Ребърково и по 1 в Мездра, Боденец и Дърманци.

В отчета се посочва, че Община Мездра е прекратила договора за наем в Долна Кремена, където се намира приемникът за бездомни кучета, за които се грижат доброволците от "Animal help”.

В приемника в Кален обаче са настанени само 2 бездомни кучета и нито едно в Долна Кремена. За сметка на това, броят на осиновените кучета е нараснал - 16 осиновени в Долна Кремена и 14 – в Кален.

Създаден е електронен портал от членовете на "Animal help”. Постигнато е, но не е сключено споразумение с Неправителствената организация (НПО) „Лекари без граница” за безплатна кастрация на кучета. Сключен е договор №97.00-5/ 02.02.2018 г. с д-р Калина Христова за извършване на ветеринарно-медицинска дейност, в частност - обезпаразитяване и кастриране на бездомните кучета.

Съгласно Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Мездра се отчита, че не са преразглеждани местата за свободно разхождане на кучетата и не са определени нови такива.

Съпоставен с данните за първото полугодие на 2017 г., от отчета за първото шестмесечие на 2018 г. се налагат следните изводи: броят на безстопанствените кучета е намалял с 30, броят на кастрираните кучета е по-малък от предходната година; няма сключено споразумение с НПО, кастрираните животни от приемника в Кален са само 3, което означава, че проблемът с овладяването на популацията на четириногите остава нерешен.

Впрочем, за изпълнението на Програмата в проектобюджета на Община Мездра за 2018 г. са заложени средства в размер до 29 000 хил. лв, от които до сега са усвоени 6 500 лв. В отчета прави впечатление разпределението на средствата за храна в двата приемника – в Долна Кремена има 130 кучета, за които са закупени 240 чувала с храна, а в приюта в Кален - за 35 кучета са закупени 238 чувала храна. Вероятно там ги угояват?!