Жените са по-рискови от мъжете, а домашните любимци - най-много. Причината е, че телата им са по-малки и така резервът на водата е по-малък, а човешкото тяло се охлажда именно чрез водата.

Проф. Марчев посъветва хората, които нямат климатик у дома, а усещат, че прегряват, да отидат на обществено място, където има охлаждане. Там трябва да се прекарат най-топлите часове. В дома трябва да се затворят прозорците и да се пуснат щорите, а лекарствата да се съхраняват в най-хладната стая и в никакъв случай в банята, където влагата пречи.

Топлинният удар се получава при обезводняване и се познава по сухата кожа. За да се избегне, хората трябва да пият вода редовно. Препоръчително е около два литра на ден, но не наведнъж, а на равни интервали през деня.

Слънчевият удар пък се получава от голямо нагряване на главата, затова трябва да се носят шапки. При него хората са с влажна кожа и не са обезводнени.