Право на участие (с до 3 броя произведения) имат всички авторки от Община Мездра, навършили 18 години. Конкурсите са явни, творбите се приемат: от Светла Дамяновска - гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“, в стая 304 на сградата на Общинската администрация.

Краен срок за предаване на произведенията: 17 февруари - за стихове и 24 февруари - за произведения на изобразителното изкуство (малък формат, оформени и рамкирани).

Тържественото отчитане на конкурсите ще бъде на 7 март от 17:30 ч., в Голямата заседателна зала на Община Мездра, където ще се открие изложба и ще прозвучи рецитал на участничките.

Отличените ще бъдат наградени от кмета на Община Мездра.

За допълнителна информация - тел. 0885 98 32 83