С класираните кандидати ще бъдат сключени договори, като графикът за подписване на договорите ще бъде публикуван допълнително. Важно е да се отбележи, че при неявяване на някой от класираните кандидати в определения срок за подписване на договора, съгласно графика, той автоматично отпада от списъка, като ще бъде заместен от кандидатите в резерва, със същия уред/уреди като на неявилия се кандидат.

Допълнителна информация може да се получи също на място всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа в Центъра за административно обслужване на Община Видин на адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2.