От думите на Стоянов в народното събрание стана ясно, че районното управление в Роман е било затворено със заповед на тогавашния министър Рашков, като подобна участ е сполетяла още няколко подразделения на вътрешното министерство.

Според авторите на питането – депутатите Кръстев и Харизанов, жителите на Община Роман са доволни от това решение и очакват в най-бърз порядък да бъде окомплектовано районното полицейско управление, да бъде възстановен засиления контрол по Закона за движението по пътищата, както и наличието на полицейски служители в района, гарантиращи тяхното спокойствие.