С предложените промени в стандарта се прецизират медицинските показания, при които ще се осигурява транспорт по въздуха за пациенти в спешно състояние. Разписани са също редът и отговорностите за вземане на решения за използване на този вид транспорт.

Определени са характеристиките на оперативните бази, които ще бъдат изградени у нас, както и изискванията за авиомедицинските екипи в тях. Записано е, че работещите в тези екипи преминават задължително през обучение по оказване на въздушна спешна помощ и получават право да упражняват дейност след полагане на изпит.

За да започне извършването на полети с медицински хеликоптери у нас, държавният оператор "България Хели Мед Сървиз" трябва да получи свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение от Гражданската въздухоплавателна администрация.

Според правителствено решение операторът ще извършва услугата за период от 10 години.