"Убеден съм, че много скоро ще подпишем споразумението, с което ще стартираме проектните дейности по изграждането на Центъра по компетентност“, каза на срещата Калин Каменов и допълни, че Община Враца ще осигури място или база, където ще се разкрие звеното за обучение. Той заяви още, че в момента най-търсените специалности са в сферата на компютърните технологии, киберсигурността и мобилните телекомуникации. Целта за изграждането на Центъра за компетентност е да подготви професионални бакалаври за бъдещите инвеститори и бизнеса в района, и в същото време местните специалисти да останат тук, във Враца.

"Искаме да сме полезни на Враца и на региона“, посочи проф. Димитър Радев и допълни, че разкриването на Центъра ще даде възможност за обучение, разработване на съвместни проекти, както и стартиране и на други дейности, свързани със средното образование.

До края на месец март ще се проведе информационна среща с учениците от XI и XII клас, които имат интерес да продължат образованието си в сферата на информационните технологии. След тази среща ще бъде избрана и първата специалност, по която младежите от града ще могат да кандидатстват през учебната 2018/2019 г., за да получат своето техническо образование във Враца.