„Едно от богатствата на човека е да има волята и силата да помага на деца в неравностойно положение. Всеки един от Вас, който успее стане приятел поне с едно дете с различни потребности, съм сигурен, че ще се обогати с това, че е направил така, то да се усмихне. Благодаря Ви, че сте тук!“. С тези думи Калин Каменов приветства участниците в интерактивния тренинг.

В инивативната форма на обучение участваха ученици, преподаватели и гостуващи - партньори на врачанската гимназия от Латвия, Турция, Румъния и Германия, които се запознаха със същността на проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“ и участваха в заниманията с деца с увреждания. Дейностите, които се проведоха в залата за рехабилитация на модерния Общностен център са арт - терапия, конструктивно - технически дейности и групова работа с родители - потребители на услугите по проекта.