На конкурса се е явил само един кандидат, който печели търга с предложение за наем в размер на 200 лева. Помещението, което се намира на входа на лечебното заведение, е с площ 56 кв. м., което и преди години е използвано за аптека. Преди няколко дни кметът Калин Каменов и общинските съветници Венета Йошева и д-р Наташа Велчовска са посетили аптеката. Тя е почти готова и се очаква да бъде открита в началото на 2018 г.

"Липсата на денонощна аптека във Враца дълго време предизвикваше недоволство сред жителите на града, а при проведените от мен срещи с лекари и граждани през последната година всички заявяваха, че има спешна необходимост от обекта. Благодарение на обединените ни усилия с общинските съветници, ръководството на ДКЦ-1 и най-вече на аптеката, която спечели тръжната процедура, жителите на Враца вече няма да са принудени да пътуват през нощта извън града, за да си купят нужните им лекарства и фармацевтични продукти", заяви градоначалникът.