© Областна администрация - Враца

Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите, както и предприемането на навременни действия във връзка с организацията на изборите и активното противодействие срещу евентуални опити за нарушения на изборното законодателство бе тема на инициирана от областния управител работна среща. В работен порядък бяха обсъдени спокойствието, реда и сигурността на парламентарните избори. Дискутирана бе актуалната обстановка в региона и конкретните действия, които отговорните институции предприемат за осигуряване на реда, защита на изборните права на гражданите и пресичане на евентуални злоупотреби в изборния процес.

Организационно-техническата подготовка е в ход, създава се необходимата координация между всички институции, участващи в изборния процес, нашата цел е ограничаване на негативните практики, свързани с контролирания вот и другите незаконни въздействия върху избирателното право на гражданите, заяви Георги Митов.

Създадена е организация между ОД на МВР и Районна прокуратура във връзка със своевременно и законосъобразно разследване по повод извършени престъпления против политическите права на гражданите на територията на област Враца, отбеляза Районният прокурор Камен Каменов.

Директорът на ОД МВР – Враца ст. ком. Цветко Нинов увери, че служителите на Областната дирекция имат опит и няма да бъдат допуснати проблеми при организацията на изборния ден и опазване на обществения ред. Предварително ще бъдат извършени обследвания на помещенията за секционните избирателни комисии /СИК/.

Компетентните институции трябва да работят в синхрон с цел гарантиране на честни и прозрачни избори, допълни областният управител.

Участниците в работната среща изразиха своята готовност да съдействат според своите компетенции за нормалното протичане на изборния процес.