Докладната е изготвена на база предложение на временно изпълняващия длъжността директор на предприятието Боряна Цолова. Според нея с цел задържане на опитните и по-висококвалифицирани кадри е необходимо увеличение на заплащането им в рамките на предложения бюджет за тази година, като това може да се реализира единствено чрез оптимизирането на длъжности, които могат да се съвместяват или технологично да се заменят.

Пред медиите зам.-кметът Александър Владимиров обясни, че 11 от предложените за съкращения бройки и в момента не са заети. Освен това Община Враца ще продължи да търси публично-частни партньорства за управление на спортните обекти, тъй като практиката до момента показва, че тези партньорства са успешни, посочи Владимиров и уточни, че това също ще наложи коригиране на броя на заетите в общинското предприятие.

Обектите, които ще бъдат предложени за отдаване са откритият плувен басейн, ресторантът към него и хотел „Олимпийски надежди“, съобщи зам.-кметът. По думите му реално съкращение ще бъде направено само на работещите в хотела, но с голяма вероятност те ще продължат да изпълняват задълженията си, ако хотелът бъде нает.