"Калето" и Синагогата във Видин ще станат част от нов туристически маршрут по поречието на Дунав, заедно с културни забележителности от останалите страни.

Предвижда се Министерството на туризма да изгради 3D моделиране на паметниците. Синагогата не се ползва като молитвен дом от 1950 г. 3D-проектът ще пресъздаде храма в неговия блясък.

"Калето" е някогашната градската крепост за защита на Видин, обявена за паметник с национално значение. Според историческите сведения крепостта никога не е била превземана при военни действия.

Проектът "Дунавска културна платформа - креативни места на XXI век" се изпълнява по Транснационална програма "Дунав" 2014-2020 г. с подкрепата на Дунавската стратегия, която се председателства от България до октомври 2018 г. Общият бюджет на проекта е близо 3.3 млн. лв., като се очаква той да приключи през юни 2019 г.

"Дунавска културна платформа - креативни места на XXI век" е сред деветте стратегически проекта по Дунавската стратегия като България е партньор в 8 от тях. Те са за над 40 млн. евро и целят да превърнат региона по поречието на река Дунав в притегателен център за иновации, инвестиции и туризъм.

Инвестициите са в областта на водния транспорт, инфраструктурата, енергетиката, образованието и иновациите.

Най-мащабната инвестиция - "FAI Rway Дунав", е за 24 млн. евро и цели подобряване на корабоплаването и навигацията по Дунав и нейните плавателни притоци.

Важни за подобряване свързаността и икономиките на дунавските държави са и проектите "Дунавски поток", "Дунавски пристанищни мрежи - Дафне", "Данте".

Източник: news.bg