В най-старото учебно заведение в Мездра, ОУ „Христо Ботев”, вече втора година електронните дневници постепенно изместват традиционния дневник на хартиен носите Директорът Иван Иванчев разказа, че с въвеждането на електронните дневници са настъпили много промените, и то в положителна посока.

По думите на директора, електронният дневник дисциплинира и прави връзката между родителите и училището много по-бърза и по-тясна. Родителите са станали по-отговорни, тъй като постоянно имат достъп до информация за децата си. В електронните дневници се отразяват отсъствията, закъсненията, оценките, забележките, както и наградите и поощренията.

Всяко училище, избрало електронен дневник за настоящата учебна година, е финансирано от бюджета на образователното министерство през национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“.

Сумата, която се отпуска за годишния базов абонамент, зависи от броя на обучаващите се ученици. Тя започва от 650 лв. при училища с по-малко от 150 възпитаници и стига до 1500 лв. в школата с над 1000 деца, посочват от МОН. За една част от училищата обаче сумата не е достатъчна и затова доплащат.

Във връзка с това, директорът на училището обясни, че на този етап няма проблеми с финансирането, въпреки че то е за сметка на училищния бюджет.

Ръководителят на учебно - изчислителните кабинети, Анелия Миткова, показа съдържанието на електронния дневник и поясни, че в него се отбелязват всички данни за учениците.