В изискания от съветниците краен срок - до 16:00 часа на 30.08.2017 г., кметът на община Мездра е предоставил днес писмен отговор на поставените въпроси на членовете на комисията. Без да коментираме твърденията и констатациите, направени в отговора на градоначалника, само бегъл прочит на написаното от Събков показва поне три неща:

1. ОФК Локомотив - Мездра е регистриран във Врачанския окръжен съд на 15.08.2017 г. Както е видно от публикации в медиите обаче, пет дни по-рано, на 10 август т. г., представител на клуба е участвал в тегленето на жребия за новото първенство в "А" ОФГ Враца, проведен на заседание на Областния съвет на БФС - Враца.

2. В отговора се твърди, че „Общински футболен клуб „Локомотив-Мездра”, като новосформиран клуб, има право, съгласно общинските правила, на финансиране в размер до 500 лв.” Оказва се обаче, че в момента ОФК Локомотив не отговаря на условията за финансово подпомагане съгласно Критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Мездра, които са разписани от кмета на Мездра и публикувани на официалния интернет сайт на общината. Най-малкото, защото няма валидно членство в съответната спортна федерация или съюз (в случая БФС) и не е вписан в Централния регистър на Министерството на младежта и спорта, както и защото в годината на кандидатстване за финансиране не е развивал дейност минимум три месеца преди това.

3. ОФК Локомотив - Мездра е регистриран като Общински футболен клуб без изрично решение за това от страна на Общинския съвет (както е, например, във Враца, Козлодуй и др. градове) и е допуснат до участие директно в първенството по футбол на "А” ОФГ Враца в нарушение на редица нормативни актове на Българския футболен съюз.