Гласували са 108 души в селото. Общо 41 от гласовете са за Илия Иванов, 36 - за Мито Вълчков, като останалите двама кандидати - Емил Вълков и Валинка Паскалева, са събрали съответно 19 и 9 гласа.

Невалидните бюлетини са 3.