Причината за използването на три други училища са продължаващите ремонти, които започнаха през миналата година. Те са най-мащабните, които са извършвани някога на старата сграда, паметник на културата. Проектът предвижда консервация и реставрация на сградата, подмяна на покрива, смяна на дограмата, монтиране на енергоспестяващо осветление, изграждане на нова електроинсталация и водопровод. Голяма част от дейностите са изпълнени, но строителните дейности продължават. Продължава и изграждането на спортна зала в двора на училището, към която ще има и плувен басейн.

Проектът за ремонта се финансира от Оперативна програма "Региони в растеж". Стойността му е 17 млн. лв., като в същия проект е включен и големият ремонт на Пприродо-математическата гимназия. В двора на гимназията се изгражда спортна зала, но това няма да пречи на учебните занимания, които ще започнат в сградата на 16 септември.

Източник: kmeta.bg