Докторантите в държавните висши училища ще плащат средно по 1350 лв. За специалностите от област „Педагогически науки“ таксата става средно 820 лв., за специалностите от област „Хуманитарни науки“ – 750 лв., специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв., „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ - 900 лв., специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лв., специалностите от област „Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв., а тези от област „Изкуства“ – 1600 лв.

„Няма причини СУ „Св. Климент Охридски“ да престане да събира такси за обучение от студентите си. Естествено е да продължаваме досегашната практика, след като законови промени в това отношение няма. Никой не е отменял студентските такси“, заяви за „Телеграф“ ректорът на най-голямото висше учебно заведение у нас проф. Георги Вълчев.

Той обясни, че все още предложението не е гласувано и одобрено от Народното събрание и не е станало норма. Проф. Вълчев увери, че ако висшето образование стане безплатно, то те ще върнат парите на студентите.

Председателят на Съвета на ректорите на висшите училища на Република България проф. Миглена Темелкова коментира, че те са се обявили против отпадането на таксите, защото така висшите училища се лишават от единствения законово регламентиран вариант за приходи, чрез които могат да събират свеж финансов ресурс и да инвестират в издръжка на обучението. „Субсидията е крайно недостатъчна за създаване на благоприятна среда за обучение, за преподаване и за работа. Университетите се издържат от субсидия, такси и собствени приходи“, обясни тя.

Проф. Темелкова обяви още, че университетските преподаватели ще получат повишените си заплати до края на юни. „Висшите училища получиха писма за изменение на бюджетите си след 24 май. Въпрос на организация е във всеки един университет кога ще се премине процедурата, за да бъдат повишени заплатите“, каза тя и добави, че така минималната асистентска заплата ще стане 2100 лева, а преподавателите ще получат увеличение с 290 лв.

Източник: novini.bg