Историята на рода трябва да бъде с начало поне от 1900 г., а може и по-рано. Участие могат да вземат хора на всякаква възраст, а идеята е да бъде описано подробно всеки род в Моравица.

Родословното дърво трябва да бъде описано подробно и четливо. На гърба на приложените снимки трябва да бъдат изписани: три имена и година на раждане на хората, които са на снимките и по реда им – отляво надясно.

Събирането на данните ще продължи до 3 май 2024 г. Те ще бъдат проверени за достоверност.

Комисия от състава на Читалищното ръководство ще определи първите 3 (три) най-големи рода, които ще бъдат нанесени в специално закупени родословни книги и ще бъдат зачислени за съхранение в библиотеката на читалището. Те ще бъдат наградени на празника за деня на село Моравица в края на май.

Критериите за оценяване са: Най-голям род (брой роднини и най-задна дата) и най-много приложен снимков материал.

Допълнителна информация може получите в Кметството в селото и в Народното читалище.