От протокола на конкурсната комисия с председател адвокат Цветомир Стоев, който е публикуван на официалния сайт на Община Мездра, става ясно, че Джамбазка е преминала успешно двата етапа на конкурса - защита на разработената от нея концепция на тема "Стратегическо управление на Общинска администрация - Мездра" и интервю. Комисията, в която като членове влизат бившият секретар на Община Враца Иван Жеков, директорът на Дирекция "Административно обслужване“ Вилма Иванова, директорът на Дирекция "Социални и хуманитарни дейности" Елена Нанова и Снежана Гешева, старши експерт "Човешки ресурси” в Общинска администрация - Мездра, е приела коефициент за тежест 4 за концепцията и 3 за интервюто.

При защитата на концепцията Джамбазка е получила оценка 9.80, а на интервюто - Много добър 4.93. Нейният окончателен резултат, формиран след умножаване с коефициентите, е 53.99 точки.

Въз основа на тези резултати конкурсната комисия предлага на кмета на Община Мездра в определения от закона срок от представяне на протокола да издаде акт за назначаване на секретар на общината.

Благата вест, че Севдалина Джамбазка остава секретар на Община Мездра, възрадва като коледна добавка към заплатите служителите в Общинска администрация - Роман, споделиха запознати. Романските чиновници се опасяваха, че ако Джамбазка не спечели конкурса, което бе малко вероятно, тя ще се върне на старата си позиция - секретар на Община Роман.