По време на срещата бяха представени данни за нарастващата употреба на наркотични вещества сред децата. Експерти от полицията и лекари коментираха различните видове наркотици и тяхното влияние върху психиката на младите хора. Лекторите разясниха признаците, по които могат да бъдат разпознати учениците, употребили дрога и какво да се прави в такива случаи. Освен това експертите отговориха на редица въпроси, свързани с най-новите наркотични вещества, които бързо се разпространяват сред подрастващите.

Експертите изразиха тревога от тяхното негативно влияние върху децата и препоръчаха държавните, областни и общински институциите да си сътрудничат все по-тясно в борбата с наркотичните вещества и тяхното разпространение сред младите хора.
Източник: oalom.acstre.com