Мотото на тазгодишния Ден на отворените врати на Окръжния съд във Враца ще бъде „Открито за съдебната власт“. Гости на съда на 9 декември ще бъдат четвъртокласници от НУ „Иван Вазов“ и ученици от 11 клас от СУ „Никола Войводов“. По-малките ученици ще посетят съда в 11 ч., а по-големите – в 13:30 ч.

С гостите ще се срещнат председателят на Окръжен съд – Враца съдия Надя Пеловска и един от заместник-председателите – съдия Петя Вълчева. Те ще запознаят учениците с институциите, които работят в Съдебната палата в град Враца и с това по какво се различава тяхната дейност, с основните звена в Окръжен съд – Враца, с видовете дела, които се разглеждат в съда, с работата на съдията, прокурора и адвоката, и с други въпроси, интересни за гостите. Изборът на темите за беседата с учениците от 11 клас е направен от самите тях, след анонимна анкета.