„На основание изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016 г., за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че поради неблагоприятни метеорологични условия, обявеното пръскане срещу комари на 19.08.2020 г. /сряда/ на територията на гр. Роман, с. Кошава, с. Хубавене, с. Стояновци и с. Долна Бешовица, ще се извърши с препарат ФОВАЛ ЕК от залез слънце, след 21:00 ч. на 21.08.2020 г. /петък/.”