На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Мездра организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Мездра за 2019 година.

Поради обявената със заповед на министъра на здравеопазването извънредна епидемиологична обстановка за периода от 14.05.2020г. до 31.06.2020 г., общественото обсъждане ще бъде осъществено чрез предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение посредством официална електронна поща и писмени становища, подадени в деловодството на Общински съвет Мездра, ул. .«Христо Ботев“ № 27, ет. 4.

Тази мярка е с цел да се гарантират живота и здравето на заинтересованите страни и същевременно да се спазят, както законовите разпоредби в областта на публичните финанси, така и разпоредбите за противоепидемичните мерки.

Заинтересованите страни могат да подават своите писмени становища, мнения и препоръки от 28.07.2020 г. до 28.08.2020 г. до 17:00 часа.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в деловодството на ОбС Мездра или на сайта на общината на електронен адрес http://obs.mezdra.bg/

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на ОбС Мездра на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, ет. 4 или на електронен адрес http://obsmezdra@mail.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси - на телефони: 0897 852 556; 0910/912 16