До частичните местни избори се стигна след като Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд - Враца и обяви за недействителен избора на общински съветници в общината. В мотивите на ВАС се посочваше, че изборът в една от избирателните секции в с. Малорад е изцяло опорочен и спрямо избирателите там е допуснато нарушение на основополагащите демократични конституционни принципи, относими към избирателното им право, изразяващо се в явно манипулиране на вече направения от тях вот.

В нощта след местните избори на 29 октомври, миналата година, в Общинската избирателна комисия (ОИК)-Борован бе подаден сигнал за това, че в секция № 060500005, с. Малорад, при броенето на бюлетини е нарушен изборният процес, за което нарушение бе предоставен и запис от видеонаблюдението. От него ясно се виждаше как се дописват преференции в неопределен брой бюлетини. Случаят стана известен като „Бачe Цеко“.