Във връзка с това обявената епидемична обстановка, по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на област Монтана, продължава до 8 февруари (петък) 2019 г., като остават в сила на мероприятията от Оперативния план за борба с грип и ОРЗ през епидемичния период.

Остава в сила заповедта, издадена от директора РЗИ - Монтана, за прилагане на следните противоепидемични мерки:

1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

2. Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

3. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

4. Разширяване на легловия капацитет в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта, с оглед приемането на насочените за хоспитализация пациенти с грип и/или усложнения.

5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Монтана.

6. Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации в област Монтана.

7. Провеждане на активен филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.

8. Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на общопрактикуващите лекари.

На директорите на учебните заведения на територията на област Монтана е разпоредено преустановяването на образователно-възпитателния процес в поверените им образователни институции да продължи в периода от 5 до до 8 февруари 2019 г., включително.

От взетите за изследване 8 броя носогърлени смивове от пациенти с признаци на грип и ОРЗ, при 4 проби е потвърдено изолирането на грипен вирус тип А (H1N1) "свински грип", който циркулира в цялата страна и е причина за възникване на грипната епидемия. Пробите са взети от пациенти с типична клиника на грип, посетили общопрактикуващи лекари. Потвърдените проби за свински грип са при мъж на 58 г., две жени на 47 г. и една жена на 31 години.