Тази година от есенните култури най-много площи са засети с пшеница - 20 805 дка, а със зимен ечемик - 2 419 дка. Първа се очаква да стартира жътвата на маслодайната рапица, като засетите площи са 1895 дка. Най-малко обработваеми земи има с ръж - 80 дка и тритикале - 90 дка, като те са само в землището на село Лик.

Обработени са вече всички засети площи с пролетни култури. Тази година в община Мездра от тези култури се отглеждат 13 938 дка царевица, 11 125 дка маслодаен слънчоглед, 500 дка пролетен ечемик и 320 дка овес.