Учението „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда” е планирано да се проведе в периода от 03.10.2023 г. до 06.10.2023 г. на територията на действие на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.

Целта е да се тестват възможностите на различни държави за реагиране и сътрудничествоприликвидиране напоследиците след мащабни бедствия. В тренировъчното учение е планирано да вземат участие Модули за издирване и спасяване в градска среда от Австрия, Гърция, Турция и Унгария – 190 пожарникари и спасители. Международните екипи е планирано да проведат тренировъчни дейности в районите на:

- град Монтана: полигон на „Център за професионално обучение” към РДПБЗН – Монтана;

- язовир „Огоста”: в град Монтана в района на водовземната кула;

- град Монтана, недостроена сграда „Хирургически блок” до МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД;

- с. Ерден – тунел към канал на недоизградена напоителна система на язовир „Огоста”;

- с. Челюстница, в районна на каменната кариера.

Планира се международните екипи да се разположат на лагер в района на Северната промишлена зона в град Монтана. Международните учения по линия на Механизма за Гражданска защита на ЕС се провеждат в Монтана от 2013 г. Учения са провеждани и през 2016 г., 2018 г. и 2019 г.