Чрез презентация ще бъде разяснена и идеята за развиване на школата. Тя ще се проведе на 30-ти януари от 16:00 часа. На събитието ще могат да присъстват всички деца и родители, имащи желание да се обучават в школата.

Организаторите съобщават, че има готовност за подсигуряване на учители за всички посочени инструменти.

Според желанията на кандидатите, ще бъдат оформени и класовете, които ще започнат обучение.