Дневният ред на годишното отчетно-изборно събрание включва още отчет на Проверителната комисия за тригодишния период, приемане на Основни насоки за развитие през периода 2018-2021 г., Приемане на Бюджет 2018 и Избор на ново Настоятелство.

Отчетно-изборното събрание на градското читалище "Просвета" ще се проведе в сряда, 21 март, от 17:30 часа в салона на културно-просветното средище.

В сегашното Настоятелство влизат Валентин Вълчев - председател и членове: Виктория Данкова, Иван Иванчев, Мирослав Гетов, д-р Николай Баев, Никодим Нанов и Петко Котларски, а в Проверителната комисия е в състав: Бистра Цолова, Илинка Димитрова и инж. Стефчо Симеонов.