Сформирани са три екипа, оборудвани със специални защитни облекла и технически средства, които обработват с разтвор от вода и белина общите части на всички сгради в режим на етажна собственост - входове, стълбища, асансьори, мазета и др., както и околоблоковите пространства.

По график дейностите по третиране на общите части на сградите в режим на етажна собственост ще приключи до края на работната седмица, информира инж. Тодор Христов, управител на ОбП „Чистота“.

Припомняме,че служителите от Общинското предприятие „Чистота“ извършиха дезинфекция в населените места на територията на общината.

През почивните дни служители на ОбП „Чистота“ извършиха третиране с дезинфектанти в селата Елисейна, Зли дол, Кален, Цаконица и Горна Бешовица, пространствата в района на МБАЛ - Мездра, поликлиниката, Дома за стари хора, автогарата и жп гарата, както и на улици, зелени площи, детски и спортни площадки в кв. „Принчовец“ и в квартала западно от бившето текстилно предприятие „Сънитекс“ в гр. Мездра.