Досегашният финансист на общината - Цеца Костова, е третият заместник-кмет „Стопански дейности, финанси и бюджет“, а Стела Костова става директор на Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, Пепа Христова остава на поста директор на Дирекция „Местни приходи и ГРАО“. На мястото на инж. Светлана Мицева - Секретар на община Мездра, Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ оглави инж. Розалина Георгиева. Цветелина Стоянова поема ръководството на Центъра за услуги и информация на гражданите.
Новият началник на отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда“ е Диана Павлова. Елена Нанова остава началник на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“, а Стилиян Тотков - началник на отдел „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“.
Ново лице в общинската администрация е Седефка Петкова, която заема длъжността началник на отдел „Култура, спорт и туризъм“. Началник на отдел „Местни приходи“ е Десислава Драганова и Цеца Кирилова става началник на отдел „Счетоводство“. На срещата бе представен и новоназначеният кметски наместник на с. Типченица Георги Димитров.

Сред останалите въпроси, обсъждани на Деня на кмета, бяха сметосъбирането и сметоизвозването на твърди битови отпадъци от селата, почистването на речните корита и премахването на нерегламентираните сметища, подобряване транспортното обслужване на населението и

По този повод, Иван Аспарухов обърна внимание на кметовете и кметските наместници, че трябва да бъдат по-уверени и по-самостоятелни при вземането на решения и организация за поддържането и облагородяването на населените места, които оглавяват. Той посочи като пример работата на кметовете на селата Моравица, Руска Бела и Горна Кремена, които са показали, че когато се ангажират хората, резултатите са налице.