Участие в срещата взеха Областният управител – Малина Николова, зам.-областният управител – Мирослав Комитски, кметът на Община Мездра –Иван Аспарухов, председателят на Общински съвет –Яна Нинова, Елена Нанова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, заместник-кметът на Община Роман – Соня Тинчева, началникът на РУО Враца – Галина Евденова, представителите на бизнеса – Мирослав Захариев, Надежда Йорданова, Димчо Йотов, Андреас Испиридис и Ивайло Вълканин, както и директорите на двете професионални гимназии Христинка Минова и Мария Йотова.

Срещата бе открита от Областния управител Малина Николова, която посочи, че е изключително важно и наложително да се създаде обща стратегия в общината, разработена съвместно с професионалните училища и представители на бизнеса за удовлетворяване потребностите на бизнеса в общината, възможностите на училищата за прием след седми клас, както и предпочитанията на учениците.

Началникът на РУО - Галина Евденова, представи кратък анализ на постигнатите резултати от професионалната реализация на завършващите ученици в общините Мездра, Роман и област Враца. Тя посочи, че завършващи 7 клас през учебната 2019/2020 година в община Мездра са 133-ма ученици. Съобразно броя на седмокласниците, приемът в 8 клас за следващата учебна година ще бъде в шест паралелки.

В Община Роман завършват 43 – ма седмокласници, за които са определени две паралелки.


Галина Евденова поясни, че политиката на Министерството на образованието и науката е насочена и към възможности за разкриване на паралелки в училищата, осигуряващи професионална подготовка на учениците. Тя отбеляза, че съгласно новите промени, Министерството на образованието и науката дава възможност в една паралелка, по една и съща специалност, учениците ще могат да се обучават и в двете форми на обучение – 13 ученици в дневна форма и 13 ученици в дуална форма.

Евденова подчерта още, че съгласно новия проект на образователното министерство за дуалното обучение, са заложени различни дейности за подпомагане на учениците от първа образователна 8-10 клас. Също така обърна внимание и върху това, че трябва да се има предвид, че приемат се осъществява в две форми – Училищен план-прием за ученицитеI и V клас, за който правомощията за определяне броя на паралелките в училищата са в Общината, и другият – държавен план – прием.

Дискусията продължи с участието на представителите на бизнеса, които от своя страна предложиха да се помисли най-вече за формиране на професионални паралелки, които са пряко свързани с дейността на местните фирми.

Присъстващите работодатели бяха единодушни, че липсват кадри за работа със строителни машини и селскостопанска техника, за хотелиерския и туристическия бизнес и други.

Мирослав Захариев заяви, че е готов да приема ученици от дуална форма на обучение.

Кметът на Мездра Иван Аспарухов изрази притеснение, че в общината 4 години няма човек, който да отговаря пряко за образованието, няма подготвен екип за изготвяне на общинска стратегия за образованието, няма медиатор, който да посредничи между училището - бизнеса - родителите.

Той отбеляза също, че са пропуснати възможности за 2,5 млн. лв по програмата „Региони в растеж”, с които биха могли да се обогатят и подобрят материалните бази в професионалните гимназии.

Срещата завърши с взаимно разбиране и готовност за съдействие и от страна Общината, и от страна на работодателите.