На срещата присъстваха областният управител Малина Николова, началникът на РУО - Враца Галина Евденова, председателите на общинските съвети в Мездра и Роман Яна Нинова и Тихомир Вълчев, кметовете на двете общини Генади Събков и Валери Ролански, представители на местния бизнес и на Бюрото по труда, директори на училища и други.

Направи впечатление, че на срещата присъстваха само шестима представители на местния бизнес.

Срещата бе открита от областния управител Малина Николова, която подчерта, че такива срещи ще бъдат проведени във всички общини във Врачанска област, тъй като нуждата от квалифицирани кадри става все по-наложителна за развитието на местния бизнес и за задържането на учениците по родните им места.

Началникът на РУО - Враца Галина Евденова представи основните приоритети на националната образователна политика, насочена към увеличаване броя на професионалните паралелки и паралелките по Програма СТЕМ, включващи профилиращите предмети от природо-математическия цикъл науки - математика, физика, химия, биология и ИКТ, които очертават основните принципи при планиране на Държавния план-прием след VII клас.

Евденова поясни, че планирането на приема е съгласувано с разработените стратегии в отделните общини и съобразено със заявките от страна на бизнеса. Освен това тя обърна внимание за измененията в наредбата за прием след VII клас, според която няма да бъдат утвърждавани профили в средните училища, при наличието на профилирани училища, т. е. в средните училища няма да бъдат утвърждавани чуждоезикови, природо-математически или професионални.

Началникът на образователния инспекторат очерта пълната картина на завършващите седмокласници в двете общини. Според изнесените данни стана ясно, че в oбщина Мездра ще бъдат утвърдени 6 паралелки, съответно 4 в двете професионални гимназии и по 1 в средните училища в Мездра и Зверино. В oбщина Роман ще бъдат утвърдени 2 паралелки.

Тя отчете, че данните за реализацията на зрелостниците в двете общини е тревожна, тъй като завършилите почти не работят по придобитите специалности.

След като изложи реалната картина на възможностите за предстоящия прием, Евденова предостави думата на представителите на бизнеса.

От изказването на Димчо Йотов, собственик на фирма "Йотов Стоун" ЕООД, стаnа ясно, че местните бизнесмени нямат информация за подобни срещи. Той подчерта, че на този етап няма диалог между бизнеса и Общината. Той упрекна лично кмета Генади Събков, че не само не се помага на местния бизнес, а умишлено му пречи.

"Имало информационен ден - аз, като представител на бизнеса, не знаех, че се провеждат такива срещи. За днешната среща научих снощи в 21 часа, и то от Яна Нинова. Просто липсва комуникация, това е и причината днес да не присъства голяма част от бизнеса", допълни Йотов.

В последвалото изказване на Мирослав Захариев стана ясно, че на този етап в Мездра липсва квалифицирана работна ръка в строителния сектор на всички нива.

Областният управите Малина Николова поясни на присъстващите представители на бизнеса, че е необходимо да се съгласуват търсенията на работна ръка, да се изложат писмено и да се внесат като предложения за разглеждане и обсъждане. В отговор на коментара на Мирослав Захариев, че пътната мрежа и в двете общини е под всякаква критика, Николова информира, че министър Петя Аврамова е съобщила, че е взето решение приоритетно да се ремонтира пътят Мездра - Роман със средства на Агенция "Пътна инфраструктура".

Срещата продължи с разгорещени дебати между бизнес и директорите на училища, както и представителите на Бюрото по труда.