Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: Проект BG16RFOP001-2.003-0031 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в град Мездра“, Договор BG16RFOP001-2.003-0031-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 1 499 530.77 лв., от които 1 274 601.15 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 224 929.62 лв. - национално финансиране.

Изпълнител на инженеринга - проектиране и строително-монтажните дейности по проекта, е „НСК София“ ЕООД - София, а оценката за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор ще бъде извършена от „Ведипема-М“ ДЗЗД – София. Срокът за изпълнение е 16 месеца - до 23 януари 2024 г.

В церемонията по „Първа копка“, която се проведе предедна от многофамилните жилищни сгради - блок „Леденик 3“, на ул. „Христо Ботев“ №72-74-76, участваха кметът на града Иван Аспарухов, инж. Николинка Кътовска - ръководител на проекта, общински съветници, медии и други заинтересовани страни. Присъстваха и управители на фирмите-изпълнители на енергоспестяващите мерки и на строителния надзор.

В присъствието на гостите и граждани на Мездра кметът на града даде старт на строително-монтажните дейности със символична „Първа копка“ и разливане на шампанско.

Сградите не са ремонтирани повече от 40 години, откакто са построени. За всяка от тях е предвиден пакет от енергийноспестяващи мерки, който включва: подмяна на дограмата, топлинно изолиране на външните стени, покриви, подове и др., както и ремонт или подмяна на електрическата инсталация с енергоспестяващи елементи. Отделно ще бъде осигурена и достъпна архитектурна среда в жилищните сгради до първото етажно ниво - нивото с асансьор.

С прилагането им ще се намалят топлинните загуби, което ще снижи разходите за отопление и охлаждане на сградите, както и ще се повиши качеството на живот на общо 150 домакинства, собственици на апартаменти в двете сгради, подчерта Иван Аспарухов при стартирането на строително-монтажаните дейности по проекта.