© Община Козлодуй

На входа младежи от Общински детски и младежки парламент насочваха и информираха ученици, родители и граждани, които присъстваха на форума. Регистрираните посетители и участници бяха над 100. В Панорамата активно се включиха представители от Великотърновски университет, Филиал – Враца към Великотърновски университет, Медицински университет – Плевен, Технически университет – София, катедра „Автоматика и мехатроника” на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Технически университет – Габрово, Технически университет – Ловеч, Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София.

От страна на работодателите се присъединиха представители на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” и МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй.

Учениците от 10 до 12 клас, които искаха да съберат информация за „своята” професия, да намерят подходящия университет и да научат повече за бъдещата си реализация, участваха в кариерно консултиране, проведено от д-р Драгомир Маринов.

Деца от ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй поздравиха и зарадваха участниците в събитието с песен. Водещ на събитието бе Даниел Петлешков – председател на ОДМП.