Основните методи за опазването на горските масиви са превантивните мерки, които служителите на горското стопанство прилагат в работата си.

„Всяка година се съставя план за противодействия срещу пожари, който включва различни дейности – изграждат се минерализовани ивици, като тази година сме направили 4 550 лин.м, събират се декларации от хора, работещи в или до горските територии за спазване на противопожарните правила. Случва се пожарът изобщо да не стига до гората, т.е., пожари има, но не стигат до горския фонд. Още щом се подаде сигнал до 112 за запалени стърнища, наши служители се отзовават на сигнала и тези пожари се потушават още преди да навлязат в гората” – обясни заместник-директорът на ДГС - Мездра инж. Веселин Йотов.

Той поясни и основните причини за пожарите и средствата за опазването на горския фонд:

„Всички пожари, засегнали горски територии, започват изключително извън тях. В стърнища, в ливади, и то най-вече поради небрежност, от изхвърлена цигара или умишлено палене от страна на земеделски стопани. А сега при тези жеги опасността от пожари е изключително висока, защото при такива температура много трудно се гасят горски пожари.

Ние имаме разбира се реда, по който организираме тези гасенета, имаме и техника. Разполагаме с две противопожарни депа – в Мездра и Роман, гасачески групи, дежурни служители. Има пожарен автомобил с висока проходимост, който може да реагира на пожари, до които голямата пожарна не може да стигне, бензиномоторна духалка, с която в низовите пожаризамества 10 човека” – допълни инж. Йотов.

Относно случаите на нерегламентирана и незаконна сеч на територията на горско стопанство – Мездра, инж. Йотов поясни, че има съставени актове, но те не са много. Ежемесечно се правят проверки, съставят се протоколи, но за разлика от други райони, броят на нарушителите е много малък.