Курсът ще бъде воден от Боряна Георгиева. Тя е завършила Професионална гимназия по каменообработванев с. Кунино, със специалност „Скулптура“, а след това Националната художествена академия в София, отново със специалност „Скулптура“ в курса на проф. Емил Попов.

Боряна работи в областта на скулптурния портрет, фигуралната композиция, също така преподава скулптура и рисуване в професионалната гимназия в с. Кунино.

„Всеки може да посещава уроците. Няма ограничение за възрастта. Таксата за присъствие е символична. Тя ще покрива разходите за материали. В бъдеще имам идея да каня и мои колеги, които са графици, стенописци, живописци, за да покажат различните техники на работа“, сподели за MediaNews Боряна Георгиева.

В началото участниците в курса ще получат базови знания за изобразителното изкуство, техники и методи при работата с твърди и пластични материали.

Уроците ще се провеждат всеки петък от 16:30 часа в мездренското читалище.