© Община Бяла Слатина

В изключително вълнуващ и интересен спортен празник за всички ученици и учители от ОУ ,,Христо Ботев” с. Търнава се превърна изминалият осми юни, когато се състоя състезание по приложно колоездене – финално събитие, организирано по проект ,,Безопасно движение – мисия възможна” .

Същинската част на състезанието премина с много адреналин, напрежение и демонстрация на майсторски умения. В него се включи и специален участник – Палячо, за когото всички стигнаха до извода, че е необходимо да премине през още едно обучение по Безопасност на движението.

Победители в първата възрастова категория са Иван Черновитски – първо място, Звездомир Искренов – второ място и Симона Цветанова – трето място.

Победители от втората възрастова категория са Ники Красимиров – първо място, Иван Цветанов – второ място и Кристиян Методиев – трето място. Бяха раздадени медали и награди.

Усвояването на знания и умения за безопасно движение по пътя е изключително важно за опазване на живота и здравето на учениците в съвременния динамичен живот, а с организираните дейности ръководителя на проекта , партньорите от ОУ ,,Христо Ботев” и КК ,,Враца Велообщество” показаха на децата, че това може да бъде лесно и забавно.

Изградената площадка и осигурени учебни средства в рамките на проекта ще бъдат основа за по-нататъшното обучение на учениците, провеждане на състезания и надграждане на постигнатото до момента.