От миналата година има промени при матурите. Те вече се полагат на две нива - общообразователно и профилиращо в зависимост как е изучаван даден предмет.

Първата задължителна матура по български език и литература се полага от всички зрелостници на общообразователно ниво.

Втората задължителна матура вече е по профилиращ предмет, изучаван в 11. и 12. клас.

Освен познатите досега предмети - физика, химия, биология, математика и др., профилиращите предмети, по които може да се полага матура са разширени с информатика, информационни технологии, предприемачество, музика и изобразително изкуство.

Преди разпускането на Народното събрание депутатите приеха промяна в Закона за училищното образование, според която, ако ученик не е учил даден предмет, например математика, като профилиращ в 11. и 12. клас, то той все пак ще може да положи този предмет на нивото на профилиращ предмет, а не на по-ниското ниво на общообразователен като допълнителна трета или четвърта матура. Така се облекчава кандидатстването в чужбина, защото тежестта на общообразователната матура в балообразуването е по-малка.

Друга промяна от миналата година е, че на матурите тройка се пише вече не за 23, а за 30 точки.

Промените в матурите се наложиха, тъй като миналата година първият випуск по новия Закон за училищното образование стана в 12. клас. А основа на този закон е профилираното обучение в 11. и 12. клас.