© ПП "Врачански Балкан"

Те трябваше да преминат през 4 горски станции и да изпълнят задачи, свързани с разпознаване на дървесни видове, да гасят горски пожар, да почистят горски терен и да напишат първия куплет на "Хубава си моя горо". Учениците бяха разделени на 4 отбора и се състезаваха за наградите, осигурени от Държавно Северозападно предприятие и от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан". Целта на инициативата беше чрез състезателни игри децата да научат за основните заплахи и предизвикателства, с които се сблъскват лесовъдите в опазването на горите.

В инициативата взеха участие 8 служители от Държавно горско стопанство Враца, Държавно Северозападно предприятие и от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан".