В обучението се включиха над 120 ученици, придружавани от свои учители, от различни региони на Италия, както и от България и Испания. Те се съревноваваха в сферата на дигиталните технологии, с фокус върху развитието на уменията, необходими за ефективно прилагане при решаване на проблеми, използване на публично говорене и разработване на проекти в областта на STEM дисциплините.

В състезателния елемент на програмата бяха заложени обучения и експериментиране, фокусирани върху развитието на уменията за приложение за решаване на проблеми, публично говорене и разработване на проекти по STEM предмети. Дигиталният лагер включваше обучителни сесии и лабораторни дейности за проектиране и разработване на прототипи, с подкрепата на фасилитатори и експерти от индустрията.

Работните сесии бяха разпределени в шест дигитални области - роботика, кино, картиране, виртуална и добавена реалност, създаване на приложения за мобилни устройства.

„За всички ученици това беше преживяване с голяма образователна стойност, защото те имаха възможност да научат иновативни инструменти и методологии, работейки в смесени работни групи, както по произход, така и по училище, да излагат своите идеи и решения пред експерти и представители от света на институциите“, университетите и компаниите, споделиха след завръщането на учениците от Италия от ръководството на СУ „Иван Вазов“.