Под ръководството на Светла Караджилска и Лора Кръстарска, в „Арт ателие“-то за изработване на накити учениците сътвориха цветни колиета, като обичаен елемент от облеклото. Те са ръчно изработени от глина, след което, отново на ръка, са изписани и украсени. Използвани са характерни пъстри мотиви - цветя, шарени розети и др.

Заниманията по кошничарство включват изработване на кошници, панери, шапки, подложки за топли съдове, рамки за картини. Основният материал, които се ползва, е рециклирана хартия. Боядисването и декорирането вече са въпрос на фантазия, която е важно да бъде развивана у подрастващите.

Основен приоритет на проекта “Заедно в делници и празници“ е реализирането на форми на взаимодействие между учениците за утвърждаване на междукултурни ценности, за изграждане и възпитаване у тях на социокултурен модел на поведение, основан на модели за взаимен хуманизъм и толерантност. Проектът е с продължителност 8 месеца, а общият брой участниците в него - 80.

Дейностите, които се изпълняват по проекта, са с елементи на гражданско образование, формирайки чувство на идентичност, но и на национално самосъзнание и принадлежност към училищната общност.

За целта са сформирани група за издирване, записване и приготвяне на ястия, група за запознаване със занаята кошничарство, група по приложно изкуство за изработване на накити, група за фолклорни танци и група за възпроизвеждане и съхраняване на традициите.


Силвия Нецова
, ПГ „Алеко Константинов“ - гр. Мездра