Успоредно със съзтезанието ще бъдат демонстрирани широк спектър от умения и от други сфери на образованието.

Събитието е част от Национална инициатива на мрежата от ОИЦ в България, има за цел да бъде отбелязана Европейската година на уменията 2023 г. чрез популяризиране сред широката общественост възможностите за образование, обучение и придобиването на умения чрез европейски средства.