Наградите на децата връчи инспектор Любомир Злидолски от РДПБЗН-Мездра.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи. В първа група от 7 до 10 години на 1-во място е Благовест Николов на 8 години. На 2-ро място е Александър Стоянов на 9 години и на 3-то място е Саниа Пешева на 9 години.

Във втора група от 11 до 13 години на 1-во място е Илиян Иванов на 12 години. На второ място е Диана Дончева на 13 години. На трето място е Гергана Иванова на 12 години.

В трета група от 14 до 18 години 14-годишната Хрисимира Цекова е класирана трета.

Първо и второ място в тази възрастова група е за ученици то ПГ „Алеко Константинов“ в града. На първо място e Султанка Каменова на 15 години, а на второ - Магдалена Коцова на 16 години.

Рисунките на победителите в общинския етап преминават на следващо ниво за оценка в областен етап на конкурса и ако бъдат сред първите ще участват в националния му етап.