© Окръжен съд – Враца

С по-малките ученици в Съдебната палата дойдоха преподавателите Илияна Кръстева и Десислава Дамянова, а с по-големите - преподавателят Албена Топашка и педагогическият съветник на училище „Никола Войводов“ Пепа Фердинандова. Г

остите бяха посрещнати от председателя на Окръжен съд – Враца съдия Надя Пеловска и един от заместник-председателите – съдия Петя Вълчева, които водиха беседите с учениците. Първоначално и двете групи ученици получиха обща информация за историята на сградата на Съдебната палата, за институциите, които работят в нея и разгледаха едно от деловодствата в Окръжен съд – Враца.

Беседите се проведоха в една от съдебните зали, като поднесената информация бе съобразена с възрастта на гостите. На по-малките ученици бе разказано за различните професии в съда, научиха къде в съдебната зала стоят съдията, прокурора и адвоката, и как са облечени, за да ги различават, какво е престъпление, какви престъпления има и какви наказания, а също как преминава едно дело. Освен съдиите Пеловска и Вълчева, пред децата за своите професии говориха също прокурорът Иван Иванов и адвокат Мария Генова.

Темите, които бяха обсъдени с единадесетокласниците от СУ „Никола Войводов“ бяха избрани от самите ученици след предварително направена анонимна анкета с тях. Освен основната информация за звената в съда, за видовете дела, които Окръжен съд разглежда, за това какво е престъпление и какви наказания се налагат за различните престъпления, съдиите им разказаха как преминават едно наказателно и едно гражданско дело, кои са страните по различните видове дела, как се определя размерът и видът на наказанията, кой решава кое е доказателство в съда.

Учениците получиха изчерпателни отговори от съдия Пеловска и съдия Вълчева на многобройните си въпроси. Проведен бе и разговор за това трудна ли е професията на съдията.