Цветко Стеев е роден през 1946 год. в с. Игнатица, обл. Враца. Завършил е Средна политехническа гимназия в гр. Мездра и бившето ПЖИ - София. Член е на Съюз на българските писатели, на литературни и творчески клубове в Мездра, село Зверино и Игнатица. За интереса си към историята Цветко Стеев сподели за MediaNews, че е възникнал още в ученическите му години,благодарение на учителя му по история. Постепенно от хоби, интересът към историята се е превърнал в основно занимание.

Романът "Царете Терес, Спаред, Ситалк, Севт I" представя малко известни факти от богатата древна история на България.

„В него проследяват исторически факти и се доказва по безспорен начин, че траките са дали културата на елините, а не обратното. И сега трудно може да се различи коя заемка в езика е тракийска и коя е гръцка” –поясни авторът.

Цветко Стеев допълни, че основните източници за написването на романа са древногръцките историци Херодот и Тукидит, книгата "Нави" (хрониките на Хаброзалмокс), в която са описани изключително интересни предания за тракийските царе, както и наследникът на цар Терес I -Ситалк.

По време на премиерата на книгата, авторът прочете част от нея и запозна присъстващите с интересни факти от времето на тракийските владетели.

Културното събитие уважиха кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, зам.-кметът Нели Минева, местни литературни дейци, историци, ученици и граждани.