Всички 31 районни избирателни комисии предадоха изборните книжа и секционните протоколи в Централната избирателна комисия. Вече тече повторна проверка на данните от гласуването.

До четвъртък вечерта се очаква да бъдат обявени официални резултати, а до неделя и имената на избраните за депутати в 49-ото Народно събрание.

Централната избирателна комисия уведоми, че се извършва проверка на данните от гласуването, вписани в протоколите на СИК в изпълнение на чл. 301 от Изборния кодекс. Извършва се повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК и се анализират несъответствията, в резултат на което се актуализират сумарните данни, публикувани на интернет страницата на ЦИК.

Резултатите от изборите с окончателните числови данни и актуализираната база данни ще бъдат обявени в законния срок.