Решението е взето след постъпило заявление от Галя Станева. Областният координатор на коалиция ГЕРБ-СДС е внесъл приложение на мястото на Станева за председател на ОИК – Вълчедръм, да бъде назначен Валери Димитров. Към заявлението са приложени: декларация, копие от дипломата за завършено висше образование на Валери Димитров и пълномощно.

След постъпило и заявление от Кейси Якимова, ЦИК я освободи като член на ОИК – Вълчедръм и анулира издаденото ѝ удостоверение