Писмото се изпраща заради постъпилите в ЦИК много запитвания от български граждани, които в изборния ден ще са на почивка. Те искат да знаят как могат да упражнят правото си на глас в курорта, в който се намират.

В писмото до Комитова ЦИК пита дали такива избиратели могат да се регистрират като посочат за настоящ адрес хотел, мотел или друго място за настаняване, в което се намират.

В случай, че това е възможно, ЦИК иска да знае какви документи трябва да представят избирателите и дали заявлението за настоящ адрес може да бъде подадено до съответната община по електронен път, без да се изисква квалифициран електронен подпис.