При гласуване с хартиена бюлетина член на секционната избирателна комисия (СИК) я откъсва от кочана пред избирателя, показва му я, за да се увери той, че върху бюлетината няма отбелязване и поставя печат на едно от местата на гърба й.

Преди да даде бюлетината на избирателя, членът на СИК я сгъва пред него така, че горният ѝ край да опира в чертата под последното поле с квадратчето „Не подкрепям никого“, без да се закрива полето с номера на бюлетината в долния край и перфорацията над него, които остават видими. Местата за полагане на печатите от СИК остават от външната видима страна на бюлетината. След това той сгъва още веднъж бюлетината по същия начин, като номерът й и перфорацията в долния край остават видими, а положеният печат остава от външната страна на бюлетината.

След като избирателят отбележи своя вот, сгъва бюлетината по препоръчания начин и подава сгънатата бюлетина на член на СИК, който сверява номера й за съответствие с номер в кочана и при съответствие подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и откъсва отрязъка с номера й за пускане в непрозрачната кутия.

След повторното подпечатване на бюлетината избирателят я пуска в избирателната кутия за хартиени бюлетини, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документа си за самоличност и напуска изборното помещение.

При гласуване с бюлетина от машинно гласуване от устройството се отпечатва бюлетина от машинно гласуване, която избирателят сгъва двукратно. Избирателят подава сгънатата бюлетина на член на СИК, който я подпечатва с един печат на комисията.

След подпечатване на бюлетината избирателят я пуска в избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване, връща смарт картата, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документа си за самоличност и напуска изборното помещение.


Източник: dnes.bg